LF-ROCKENS LOKALHISTORIE 1956-71 
Biografier, arrangementer, beretninger, fotos, lydklip m.m.
 
Tak til Belenda Jørgensen for fotoet
 
 
 
Tak for musikken Lars Stryg
25.1.46 - 25.9.21 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com