Intro

 
Formålet med dette projekt har været at samle flest mulige oplysninger om rockmusikken på Lolland-Falster i perioden 1956-1971. Lige fra dagene da rocken først blev præsenteret her, til den havde oplevet sin storhedstid i 60’erne.
 
Vi kender rockens store navne og har fulgt dens udbredelse, men hvad med pionererne i vores lokalområde og alle de små orkestre? Og hvorledes blev rocken populær på Sydhavsøerne? Vi har måske også hørt, at hver landsby havde sit orkester, at der altid var popballer, at drengene var langhårede og pigerne gik i lårkort. Disse og andre spredte erindringer og løst flyvende anekdoter giver kun et diffust billede, så jeg fandt det påkrævet at forsøge at samle og systematisere facts’ene for at finde nogle svar.
 
Med årtusindskiftet har vi fået en yderligere afstand til denne tid, til hvorledes forholdene var dengang, og erfaringen viser, at flere af oplysningerne helt forsvinder. Vi glemmer, og vi kasserer noget, som andre måske kunne bruge. Netop denne periodes musik har præget rigtig mange mennesker og er efterhånden blevet en vigtig del af vores baggrund og egnens kulturhistorie.
 
Ved en systematisk gennemgang af aviser, blade og andre kilder lykkedes det at grave nogle oplysninger frem. I de fleste tilfælde er disse oplysninger ’krydsrevideret’ med flere forskellige kilder og samlet i arkivform. Men der foregik naturligvis dengang mange aktiviteter, som ikke er nået til skriftlige medier. For at afdække nogle af disse, har samtaler og interviews med nogle af de involverede, kunne belyse flere af sammenhængene. Der er således dukket en mængde andre oplysninger og historier frem, hvoraf jeg har fundet nogle for gode til bare at blive glemt. De er her samlet i en emneform, der gør det muligt at belyse tiden og tendenserne.
 
Dengang - som nu - hersker nogen usikkerhed omkring de musikalske genrer. Jeg har valgt at beholde de betegnelser, man brugte i tiden: Rock’n’roll (1956-ca.1962) Pigtråd (ca.1963-66) Beat (ca.1967-70). Dengang brugte man oftest ’pop’ som en fællesbetegnelse, nu er ’rock’ blevet den almindelige betegnelse. Flere detaljer om selve musikken kan læses i musikstrømninger.
Der har været en del tilfælde, hvor musikere har skiftet til anden genre. ((Keld &) The Donkeys, The Hooligans m.fl.) Disse er derfor kun inkluderet i den periode, hvor rock var dominerende på repertoiret. Desuden er den del folkemusik, der var nær knyttet til rocken, repræsenteret.
 
Oplysningerne om orkestrene er koncentreret om navn/hjemsted/aktiv periode/besætninger (med flest mulige oplysninger om: Udskiftninger, vikariater osv.) /omtale af repertoire/aktiviteter/evt. plader/radio/tv/ osv. samt i nogle tilfælde rundet af med en ”hvad blev der af?”, (som naturligvis overskrider 1971, som ellers er sat som tidsgrænse.)
Popklubberne og musikstederne bliver gennemgået med de oplysninger om deres historier og programmer, som er dukket op.
Jeg har skrevet nogle artikler om 1960'ernes rock- og ungdomskultur, og under andet , har jeg lavet en timeline/tidslinie og samlet nogle rele-vante emner.
Der bliver løbende opdateret med flere og bedre fotos og lydklip.
 
 
FORKLARINGER:
Fra annoncer med flere optrædende musikere er den oprindelige prioritet bibeholdt.
 
Forskellen på prisniveauet dengang og nu er ca. 1/10
 
Forkortelser:
Udenlandske orkestre er angivet: F.eks. (UK)=England
 
 
 
 
 
 
 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com