Popklubber på Lolland-Falster 1956-1971

DE STØRRE KLUBBER HAR SEPERATE SIDER, SOM FINDES PÅ MENUEN TIL VENSTRE.

DE ØVRIGE, MINDRE KLUBBER ER LISTET ALFABETISK HER: (Yderligere læsning om popklubberne findes i Artikler)
 
BEAT DANCING CLUB, Nykøbing F. Blev opløst i sommeren 1966. Nogle bestyrelsesmedlemmer var med til at danne Star Club Tingsted.
 
BLUE CIRCLE, Centralhotellet Sakskøbing.
Premiere d. 28. okt. 1967. "Der var kommet omkring 200 unge på Centralhotellets nye poptempel, og de morede sig og shakede sig til tidens nye popmelodier, dvs. lige fra det helt avancerede psykedeliske til Povl Dissing" (NyD). Startet som diskotek med pladebar og go-go piger. D. 30. december blev stedet raseret i forbindelse med slagsmål og klubben kunne først genåbne i februar 1968. Opnåede efterhånden et medlemstal på over 1000.
 
BØFFEN, Nysted Hotel
”I nogen tid har en haandfuld unge mennesker syslet med tanken om at oprette en klub, hvis formaal er at holde pigtraadsfester. Der blev nedsat en bestyrelse, som bestaar af Fritz Hansen, Nysted (formand), Leif Jensen, Nyk. (kasserer), Preben Hansen, Nyk. (sekretær) og Jørgen Brink, Nyk. (klubmester). Kontingent er 2 kroner halvårligt” (Fo 1.5.67). Man satsede på månedlige arrangementer. Klubben havde ved premieren et beskedent fremmøde, men fik tegnet 60-70 medlemmer og bestyrelsen var optimistisk og ”havde tillid til at der melder sig endnu flere unge, naar først klubben er blevet indarbejdet”. 
1967:
30.04: Andy Section – The Flintstones
15.05: Andy Section – The Small Ones
 
CADILLAC CLUB, Skelby Forsamlingshus
1966:
06.02: The Cadillacs
06.03: Popbal
1967:
13.05: The Jaybirds – Who Else (Tingsted Fors.hus)
29.07: The Jaybirds – Honey Bees
09.09: The Jaybirds
27.10: Les Variations (F) - The Jaybirds – Beatkonkurrence m. Zeals – Birds of Prey – Honey Bees og Who Else (Tingsted F.)
 
CENDS CLUB, Østofte Forsamlingshus
1967:
19.03: The Naughties – The Butterflies
 
CLUB A GO-GO, Byfogedgården Maribo.
Kortlivet klub, som dog fra starten fik 201 medlemmer.
1965:
23.10: Danny and the Royal Strings – The Roosters
 
CLUB GOOFY, Holeby.
Holeby Ungdomsskole var inaktiv i sommermånederne og Flower Pop kunne ikke finde egnede lokaler i Holeby og begyndte af lave arrangementer udenbys. Derfor tog en kreds af unge sagen i egen hånd og startede en ungdomsklub i foråret 1969.
Michael Olsen, Niels ’Niller’ Svensson, Jørn Schifter og Jørgen Munk Hansen samt Knud Erik Jensen som vejledende teknisk rådgiver udgjorde bestyrelsen. De fik et fristed for byens unge idet de fik lov til at benytte de tidl. sognerådslokaler i under Holeby Bibliotek. Klubben tog efterhånden mere karakter af en musikklub. ”Det blev vedtaget at det skal være en ’lukket’ klub, hvorfor der til dens arrangementer kun bliver adgang for medlemmer og kontingentet blev fastsat til 4 kr. for et halvt år”(LT 3.6.69) Det første arrangement i den nystiftede klub var ’en diskotek-aften med dans og hyggeligt samvær’.
”Ved klubbens første arrangement havde man valgt at spille progressive bluesplader i røgelsesduft. Paa væggene havde man hængt enkelte plakater, der satiriserede over reklamen. Borde og stole fandtes ikke. I stedet var langs væggene lagt skumgummimaatter til at sidde på. Traktementet bestod af sodavand. ” (Fo 17.6.69).
Beatklubben, som den blev kaldt, fik snart 100 medlemmer. Diskotek-aftenerne fortsatte, men efter kort tid, måtte de unge ud. Der var naboklager og sognerådet ville ikke huse de unge i sommerferien.
Den nye adresse blev intet ringere end Lungholm Slot. Baron Poul Bertouch-Lehn havde indvilget i at stille 3 loftslokaler til rådighed, så der kunne være ca. 100 unge. ”De unge har selv haft lejlighed til at vælge blandt en række muligheder paa slottet, og de mener bedst at kunne finde sig til rette i rummene paa loftetagen. De unge mennesker bruger deres fritid til at indrette lokalerne, og mange handlende giver rabat ved indkøb af materialer”(NyD 20.10.69).
Bestyrelsen arrangerede i efteråret 1969 musikaftener hver lørdag aften på Lungholm Slot, hvor bl.a. Cannery Row var husorkester, men københavnske navne som Free Buffalo, Furekåben, m.fl. gæstede stedet.
 
HILLESTED POPKLUB, Forsamlingshuset 1968-69.
"Alle der er interesseret i en popklub i Hillested" stod der i en annonce i dagbladene. Henvendelse til Flemming Hansen, Rå. Han spillede i The Carefrees og mente, at der manglede en popklub i Hillested, selvom det var tæt på områdets store popklub Flower Pop i Holeby.
Klubben blev etableret og et mellemstort pigeorkester fra Roskilde samt et Rødby-orkester blev engageret foruden hans eget band. Der var planer om en fast månedlig klubaften. På premiereaftenen mødte skuffende få op, men klubben fortsatte med næste arrangement, før der blev en længere pause indtil starten af 1969. Så præsenterede man til gengæld næsten et helt festivalprogram og over 200 unge indfandt sig.
1968:
11.05: The Butterflies – Love Reflection – Carefrees
26.05: Moneymakers
1969:
09.01: Love Reflection
23.02: The Jokes – Counter Jumbers – Dix Sept – Accidents – Dr. Phil and his extremely Medicine Men.
 
HIT HOUSE, Freys Hotel, Stubbekøbing
1969:
12.01: The Rocking Ghosts
 
JOHNNY & HIS SNAKES FANKLUB, Logen
1966:
13.03: Johnny & His Snakes
 
LOL-POP, Maribo 1964
Formand Knud Andersen. Arrangerede LF-mesterskabet i pigtråd i Nakskov d. 29.11.1964
 
MASTER CLUB, Skelby Forsamlingshus
Endnu en fan/popklub. Udover Master Paul and his Chamberlains præsenterede klubben en række lokale grupper.
1967:
20.05: The Mercey Boys
08.07: Master Paul and the Chamberlains
19.08: Andy Section
02.09: Anybody
 
RESI POPKLUB, Nakskov
- der er indtil videre ikke fundet oplysninger om aktiviteterne
 
SHAKING CLUB, Forsamlingsbygningen, Nakskov.
”Den egentlige foregangsmand og initiativtager til, at ”Shaking Club” blev oprettet er ung kok Bruno Jørgensen” (Han havde tidligere startet en popklub i Næstved) ”Medlemmerne betaler 3 kr. i kontingent pr. halve år samt 2 kr. for en klubaften. Halvdelen af indtægten ved klubaftenerne går til kluborkesteret ”Shaking Danes” medens den anden halvdel går til klubbens kasse. Bruno Jørgensen mener, at der er et stort behov for en klub, hvor de unge kan mødes under tvangfri former til twist, shake og larm, og han tager succes’en med det første arrangement som et bevis for, at også fremtiden vil tegne sig fint for ”Shaking Club” Foreningen startede uden en øre på lommen, men på premiereaftenen blev der tegnet 450 medlemmer, så foreningen har nu et pænt overskud i ryggen.
Klubben har I sinde at arrangere en aften hver fredag, hvor klubbens orkester skal spille. De unge pigtrådsfans får selvfølgelig lejlighed til at danse og diskutere plader.”
1964:
05.11: Rocky Mountains – The Shaking Danes
1965:
13.02: The Black Devils – Nakskovmesterskabet i shake 1965
 
THE STRANGERS STAR CLUB, Maribo 1965, Byfogedgården.
Den lokale gruppe The Strangers stod også bag en popklub, der havde premiere d. 5. feb.1965. Ideen var at lokale solister og nye pigtrådsgrupper skulle kunne få chancen for en debutoptræden her. Desuden ville man tage kontakt til andre popklubber for at få en udveksling i stand. Desværre så The Strangers sig nødsaget til at skifte navn, og derfor blev klubbens navn ændret til Star Club.
1965:
05.02: The Strangers
 
SYDHAVSØERNES POPKLUB
Nykøbing. 1964
Startede med et arrangement i Baltic, som gav 100 medlemmer. Man lavede herefter en bestyrelse (Formand Palle Andersen samt Claus Wilden Pedersen, Rehni Larsen, Vagn Kærgård, Gerda Kørup, Kirsten Sommer, Bodil Olsen og Niels Holger Rasmussen) og flyttede til Industrien. I formålsparagrafferne var indføjet at halvdelen af overskuddet skulle gå til den ny svømmehal-
1964:
10.03: The Thunderbirds
23.05: The Thunderbirds
 
TEEN DANCING CLUB
- var en udbryder fra Star Pop, Nakskov..
 
TEEN-AGERS CLUB/A.J. TEENAGERS KLUB/TEENAGE-KLUBBEN
Brogade 1, Nykøbing 1958.
Antagelig samme klub med forskellig navn og stavemåde, som var den allerførste, der bl.a. arrangerede rockmusik. Den 17-årige formand og bestyrelsen forsøgte med foredragsaftener og planlagde modeopvisning, men medlemmerne ville danse, så klubben startede danseinstruktion og –konkurrencer. Medlemstallet var i slutningen af 1959 på 500. Klubben løb hurtigt ind i problemer med KODA-afregninger, og måtte i slutningen af 1959 en tur i Byretten. Desuden ragede man uklar med de lokale jazzklubber, da klubben forsøgte sig med jazz-aftener. "Lolland-Falsters jazzklubber er indgaaet i et snævert samarbejde til værn mod 'truende farer'". A.J. Teenager Club's formand svarede i LF's Stiftstidende nov. 1958: "Med den ringe interesse, der er for jazz i Nykøbing for øjeblikket, kan man godt forstå det, men at A.J. skulle være en konkurrent til "-genserne" [Jazzklubben i Nykøbing] er skudt ved siden af".
Klubben annoncerede ikke, men har givetvis stået bag en længere række rockmusikarrangementer i starten af 1960’erne.
1959:
21.02: 4 orkestre
1960:
19.11: Melvis’ Rockband
 
TEEN-CLUB, Væggerløse Forsamlingshus.
"Jesper Ostermann realiserede en halvanden år gammel ide om en 'Teen-club'. Han tror nemlig ikke på, at pigtrådsmusikken har overlevet sig selv, og derfor mener han der er baggrund for en klub af denne art i Væggerløse, hvor venlige mennesker har stillet sig velvilligt over for det ungdommelige og friske initiativ. Teen-club kan leje Væggerløse Forsamlingshus til favørpris ved pigtrådsballerne, hvor der sælges sodavand og cola – men ingen form for spiritus. Teen-club har fået løfte om fri udfoldelse hvad angår dekoration og udsmykning af scenen for at denne kan fremtræde som en smuk ramme om de forskellige orkestre, der kommer til Væggerløse for at spille… Kommer der omkring 100-150 unge, kan det løbe rundt økonomisk, og andet tilsigtes ikke. Det er ikke økonomisk gevinst vi er ude efter, men et sted hvor man kan more sig, siger Jesper Ostermann" (NyD 9.10.65) Sammen med Gerd Mikkelsen og endnu en ven lykkedes det de tre 15-19årige at få tilladelser og kreditter, få trykt medlemskort, billetter osv. På åbningsaftenen dukker 200 unge op.
1965:
09.10: Premiere: Danny and the Royal Strings [foto/klik:  ]
21.10: The Skyriders – High-Heeled Sneakers
13.11: The Blackpooles – Dynamite Group
 
TELSTAR MUSIC CLUB. (”DK’s største”), Hotel Valdemar, Nyk.
1963:
27.03: The Sharks
11.04: The Ghosts
22.06: The Black Swingers
29.06: Little Sonny og The Ghosts
 
VICTORIA, Sakskøbing 1969.
Med bl.a. udtalelser som "Hvorfor tage til Venedig og dø, når du kan dø af kedsomhed i Sakskøbing?" fik de unge i byen gjort så meget opmærksomhed på deres ønske om, at der manglede et sted, de kunne være – at det resulterede i oprettelsen af en beatklub. De ønskede ikke at starte en klub som Honda igen, men de dannede en musikforening med det formål at lave et diskotek med beatmusik. De fik et lokale i Hotel Saxkjøbing stillet til rådighed, og så sørgede de selv for musikanlæg m.m. De fik efterhånden 350 medlemmer, og begyndte at arrangere koncerter. De søgte byrådet om økonomisk tilskud, men fik i nov. 1970 afslag.
1970:
31.03: 'Gamle' Tormentors m. Marty Daily - Thunderbirds - Sir Henry
27.09: Red Mustangs
10.07: D-Set
26.12: Dick & Freddie - Burglars - Red Mustangs - D-Set - Tormentors
 
                  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com