Maribo
Byfogedgården
 
Klubben blev startet i april 1967 med en bestyrelse på seks unge fra byen. I løbet af de første uger havde man samlet 60 medlemmer. I 1968 havde klubben 300 medlemmer. Formanden: Johnni Buch og næstformand: Helmer Petersen. Bestyrelse: Lasse Hansen.
Klubben førte p.g.a. den begrænsede økonomi en stille tilværelse i nogle år. I efteråret fik klubben en aftale med Hvide Kors om at benytte lokaler i deres hus i Museumsgade. Her afholdt man nogle diskoteksaftener, men løb ind i nogle uheldige omstændigheder omkring ølsalg. Klubben fandt tilbage til Bøffen - Byfogedgården og sodavanderne, og planlagde arrangementer hver 14. dag med skiftevis levende rockmusik og diskotek. Disse arrangementer blev ikke annonceret, men klubben havde i mellemtiden opnået 400 medlemmer, og i foråret 1969 havde klubben en del succes. "Gear Club's energiske arbejde gennem den sidste sæson med mange fine og velbesøgte arrangementer, har betydet at Mariboklubben nu er større end Flower Pop". Nu var Erik "Kritte" Witt formand. Johnni, Helmer og Lasse sad stadig i bestyrelsen.
Klubben havde i sommeren 1969 næsten 700 medlemmer, og d. 25.juli gik netop Flower Pop og Gear Club sammen om et arrangement. Det skulle være afgørende for om man ville lægge klubberne sammen. (NyD 12.7.69) "Vi vil få mange fordele, hvis vi slår os sammen. Vi kan få bedre orkestre, ligesom det bliver muligt at køre videre med Flower Pops klubblad "Lotus"". Begge klubber havde næsten lige mange medlemmer, så man blev enige om at køre arrangementet på fifty/fifty-basis. Hvis arrangementet blev en succes, kunne man på klubbernes generalforsamling i efteråret tage den endelige beslutning. For øvrigt var klubberne konkurrenter, men bestyrelser, medlemmer og orkestrene var jævnaldrende og ofte venner og kom i samme lokale kliker. I julen 1969 begynde klubben med jazzarrangementer – med succes, og formand Buch udtalte: ”det kunne være sjovt at veksle mellem beat og jazz”. Senere blev der sågar lavet dansemusikarrangementer.
 
 
1967:
21.05: The Detroits
13.07: Sound of Servants
12.08: Sound of Servants – Herbert Spencer's Group
02.09: Counter Jumpers
15.12: Love Reflection - Sound of Servants - Daydreamers
26.12: Fourways – Johnny and his Snakes – Daydreamers – Love Reflection
  
1968:
24.02: Some of Each
10.03: Father McChinn’s Immorallic Doubledecker – Dix Sept – Herbert Spencer's Group – Ex-rays
16.03: King Bees
 
1969:
26.01: Peter Belli & Four Roses – The Kids – Sound of Servants – Dix Sept
09.02: Taste of Blues (S) m. Don Washington (US) (aflyst) I stedet: Purple Flowers – Accidents - Love Reflection
02.03: Yes Indeed
14.03: Folkesangeren Palle + diskotek
06.04: Jacksons Garden
20.04: Yes Indeed
18.05: Step by Step
08.06: Traveller’s Express (US) – Love Reflection
29.06: Mandrakes (UK)
25.07: Undertaker's Circus (N) (med Flower Pop)
05.09: Purple Flowers (med Flower Pop)
23.11: Sir Henry & His Butlers (med Flower Pop)
 
“Bøffen” d. 26.1.1969
 
 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com