Honda

Hotel Sakskjøbing
 
Klubben fik navn før den var en realitet. Arbejdernes samaritterforening arrangerede et popbal med gruppen The Thunderbirds på Hotel Sakskjøbing d. 25.september 1965 og "hvis ballet får tilstrækkelig tilslutning, og der kan tegnes nogle medlemmer, vil klubben meget hurtigt blive en kendsgerning". Den lokale ekviperingshandler Vagn Hansen ville bistå de unge i dannelsen af klubben, og han foreslog klubbens navn. Formand var Knud Asbjørn Rasmussen og kasserer Erik Christiansen. I løbet af nogle måneder havde klubben 600 medlemmer og fyldte sal og balkon i Hotel Sakskjøbing.
De øl- og spiritusfrie arrangementer forløb uden ballade. Klubben satsede snart på at få store navne til byen og opnåede godt besøg til arrangementerne, men løb ind i problemer med at finde egnede lokaler. I sommermånederne ville Hotel Sakskøbing ikke have rockmusik af hensyn til de mange turister. I starten af 1966 vovede de af booke The Beefeaters på samme dag, som LF’s hidtil største poparrangement løb af stabelen i Maribo.
I sommeren og efteråret 1966 valgte bestyrelsen at lave arrangementer udenbys. "Det viste sig umuligt at få husly i Sakskøbing eller omegnens forsamlingshuse. Man havde gjort mange forsøg, men fået afslag, bl.a. på en ansøgning om at få lov til at benytte Sakskøbing Skoles gymnastiksal. Begrundelsen for afslaget var "fordi det bare er pop og ligesom gammeldags dansemusik ikke er kunstnerisk". I april 1967 satsede man det hele på et arrangement "Det var det hidtil største pop-bal der var afviklet i landsdelen med hensyn til underholdningskapacitet" Der kom 400 gæster, men der var budgetteret med dobbelt så mange. Underskuddet tømte næsten pengekassen, og man besluttede på generalforsamlingen i september 1967 at ophæve klubben og kunne overdrage en beskeden kassebeholdning til Lions Club.
Sammen med et par orkestermedlemmer fra The Thunderbirds startede bestyrelsen kort tid efter diskoteket Blue Circle, der fik lokaler i Centralhotellet, Sakskøbing.
 
1965:
24.10: The Jolly Boys (Medarrangør: Jolly Cola)
14.11: The Thunderbirds – High-Heeled Sneakers
04.12: The Skyriders
26.12: Les Amis
 
1966:
16.01: The Beefeaters - The Muggers
24.01: The Thunderbirds
04.02: The Caravans
06.02: Danny & The Royal Strings
06.03: The Immigrants – The Thunderbirds
03.04: The Caravans
10.04: The Caretakers (S)
24.04: The Bootjacks (S)
01.05: The Lions
15.05: The Lions
17.07: Mike Wallace & The Caretakers (S) (arr. i Prins Valdemar, Guldborg)
06.08: The Pretty Things (UK) – Caravans – Rock-Nalle – Stoke Sect – Boom Boom Brothers – Those (Reventlowhallen)
16.10: The Searchers (UK) – Danny and the Royal Strings – The Thunderbirds – The Shaking Danes (Reventlowhallen)
 
1967:
16.04: The Yardbirds (UK) – Rainy Day Women (N) – Bootjacks (S) – Orbies (N) – The Caravans – The Thunderbirds (Reventlowhallen)
 
 
Omtale:
Beat 17/65
Folketidende 12.marts 2021
 
 
 
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com