Historie

 
FLOWER POP 
Holeby Bio
1967

Reventlowparken var den største arrangør af rock på LF, men var Flower Pop den største popklub. 

Nogle unge fra Sakskøbing og Holeby mødtes og overvejede, hvad de kunne gøre for netop deres byers unge. ”Der findes jo ingen billige steder paa Sydlolland, hvor de unge kan more sig med den musik, de bedst kan lide” sagde ordstyreren. Den 13.9. 1967 stiftede de foreningen og tegnede medlemmer i Holeby Skole, hvor nogle af dem gik. De fik 250 og var klar over, at interessen var meget stor. De fik en lejeaftale med Haandværker- og Industriforeningen, som ejede dem tomme Bio. Bestyrelse: Jan Hansen (Formand), Flemming ’Fif’ Olsen (sekretær), Mogens Svensson, Jørgen Jensen, Henry Thomsen.
Formålet med klubben var at skabe et fristed for unge. Allerede tre dage senere var første arrangement. Klubben var dannet, drevet og blev brugt af unge. Man lagde ikke skjult på, at klubbens eksistens afhang af, om flere af Sydlollands unge ville støtte dens aktiviteter. Det ville de: Efter de første arrangementer havde klubben 450 medlemmer. "Vi har de bedste tænkelige forhold for vore medlemmer. Der er hyggeligt i den gamle biograf, vi pynter op med blomster, og der serveres sodavand til billige priser, og så koster det kun det halve af, hvad billetprisen er i Reventlowparken" udtalte bestyrelsen. Man lagde heller ikke skjul på, at Reventlowparken var en konkurrent til klubben, hvorfor mange af klubbens tidligste arrangementer lå på samme tidspunkt som Reventlowparkens. Bestyrelsen og frivillige medlemmer sørgede for rare omgivelser og god stemning.

Til det femte arrangement blev en LP med Sir Henry and his Butler udloddet, da man havde nået 500 medlemmer. "Lige siden vi startede klubben har det været vort formål, at vi i ledelsen vil byde vore medlemmer på gode arrangementer. Vi skal i ledelsen ikke tjene penge. Alt, hvad der kommer i kassen skal bruges på gode orkesternavne, så medlemmerne får ting at se og høre, som ellers ikke kommer til Lolland-Falster. Vi har nu haft adskillige gode arrangementer, hvor medlemmerne har sluttet godt op. Vi har fået en ret god sum penge i kassen, og derfor har vi ment at turde tage risikoen for et stort arrangement". 

I februar 1968 blev klubben kontaktet af DR's Palle Holgersen, der producerede datidens eneste musikprogram for ungdommen i TV "Toppop". Med et par dages frist fik klubben fyldt de tidligere biograflokaler i Holeby med unge, og man blev klar til optagelser. Et klubmedlem – Ulla Suksdorff – blev speaker, og d. 24. kunne hele Danmark se en lollandsk popklub i aktion. Se billedreportagen. Der var siden stor tilfredshed fra alle involverede parter og klubben fik et gevaldigt PR-boost. 

Klubben havde også succes med at arrangere afstemninger om hvilke orkestre, medlemmerne gerne ville have til at spille. Allerede i marts stod Flower Pop som arrangør af Galla Beat Show, blev kaldt Danmarks største beatarrangement (skal vi her nøjes med at kalde det et af landsdelens hidtil største). Der var et stort forarbejde: Leje af hal, bustransport, billetforsalg, udsmykning, lysshow. Poul Birkum Petersens bureau hjalp med booking af de 16 orkestre. Uundgåelige Pop-Carl blev konferencier og så havde man som noget nyt fået stablet et mannequinshow og et gaveshow på benene. 1500 unge fandt vejen til arrangementet, som forløb perfekt og blev endnu en succes for klubben. Med disse ca. 1500 medlemmer var klubben nu blevet en af landets største. 
 
                            
Formanden overrækker Bente Jette Petersen livsvarigt adgangskort til klubben. Hun var nemlig medlem nr. 1000   
 
En godt drevet klub med god opbakning af lokale unge samt avisen Ny Dag resulterede i, at den unge bestyrelse hurtigt stod midt i rockmusikkens hvirvelvind. TV – mesterskaber - store budgetter – kontrakter osv. Men bedst som det hele så lovende ud for klubben, blev den hjemløs. Håndværker- og industriforeningen udlejede den tidligere biograf til udstillingslokaler, og hele sommeren 1968 forsøgte bestyrelsen at løse lokaleproblemet. Løsningen blev et samarbejde med restauratør/musiker Blegvad om at benytte hans Søpavillonen i Rødbyhavn. Han forsøgte at få klubben til at lægge deres arrangementer om aftenen, men "man vil holde fast ved eftermiddagsarrangementerne, således at det bliver mange af klubbens medlemmer muligt at deltage i arrangementerne. Tiden fra 16 til 21 afskrækker ikke så mange forældre i at sende deres børn (og unge) af sted, som hvis de skulle være ude til omkring midnat" (NyD 13.9.68)

'Konkurrenten' Reventlowparken havde ikke arrangeret særlig meget rock i en længere periode, men så i mellemtiden en mulighed for at tage rocken på programmet igen. Søpavillonen var ikke ideel for Flower Pop. Dels fik de fleste medlemmer en længere transport og dels var spillestedets anden underholdning på det tidspunkt blevet temmelig broget med striptease, danskpop osv. Flower Pop holdt imidlertid høj musikalsk profil og begyndte nu også at arrangere diskotek med progressiv rock, men medlemmerne følte sig ikke rigtig hjemme på 'Søen'.

I januar 1969 overtog Poul Erik Dalmose formandsposten i stedet for Jan Hansen. Samme måned udkom ’Lotus’ – klubbens medlemsblad. Henry Thomsen var redaktør, Dalmose annoncechef, Arne Svensson designer, Mogens Svensson kasserer og endelig Claus Andersen, som fungerede som journalist. Indholdet var naturligvis den fælles interesse for musik, men også andre ungdomstemaer blev behandlet, og medlemmerne benyttede sig af lejligheden til at komme til orde igennem ’Lotus’. 

I februar 1969 begyndte klubben at arrangere rock på Hotel Valdemar, Nyk.F., men her var man mere interesseret i dansktopmusik og i maj startede klubben arrangementer i Errindlev, bl.a. fordi de fleste medlemmer kom fra dette område "Man lægger ikke skjul på, at forsøget i Errindlev bliver afgørende for klubbens eksistens". (NyD 9.5.69) Forsøget mislykkedes, og klubben så en lukning i møde. På foranledning af bl.a. O.M. Music begyndte klubben at forhandle med Gear Club, og d. 25 juli 1969 gik klubberne sammen om et arrangement i Maribo. Det skulle afgøre, om man ville forsøge at lægge klubberne sammen.

Siden led klubben en stille død, idet den og dens medlemmer blev spredt. Manglen på et fast spillested var årsag til, at nye initiativer blev søsat. F.eks. blev en udbrydergruppe af bestyrelsen – sammen med nogle ungdomsskoleelever – under ledelse af Michael Olsen og Niels Svensson og Jørgen Munk Hansen til en ny klub, Club Goofy, der afholdt en række uannoncerede rock-og folk-arrangementer på Lungholm Gods.


Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com