The Hawks

Rødby
1964
Singleguitar: Ole ’Vapper’ Hansen
Bas: John Krølle
Trommer: Torben Nielsen
Rytmeguitar/sang: Niels J. Krog

I december 1964 startede kvartetten med at øve i Rødby Skole's kælderlokaler.”Det første sydlollandske pigtraadsorkester bestaar af tre elektriske guitarer og trommer. Orkesterets sammensætning er af en saadan styrke, at det nok skal være i stand til at vække tilhørerne. De fire unge mennesker har maattet henlægge deres samspil til kælderen i byskolen. Her dybt under jorden her de ikke kunnet forstyrre den almindelige fred og ro i Rødby. At der er gjort et stort forberedende træningsarbejde understreges bl.a. ved at der har været mindst to ugentlige sammenspilsaftener. For at skaffe materiale og instrumenter har unge mennesker ved hvert møde lagt en daler i den fælles kasse, og nu haaber man det vil være muligt af faa engagementer saaledes at antallet af musikinstrumenter kan øges. (Fo 14.3.65). D. 15.marts 1966 havde de debut på Eggerts Hotel, Rødby, hvor håndboldklubben arrangerede fest. Efter opløsningen holdt de op med musikken. Musikanlægget blev solgt til Ole Korsvig, der spillede i Soar.
Claus Hellgren Larsen  | Hellgren2@gmail.com